Privacyverklaring

Mijntijdschrift.net is onderdeel van uitgeverij Vipmedia Publishing & Services. Gegevens privacy is van groot belang voor Vipmedia Publishing & Services en we willen open en transparant zijn over de verwerking van je persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

 

Wie is de beheerder van je persoonsgegevens?

Het in Nederland gevestigde Vipmedia Publishing & Services is de beheerder van de persoonsgegevens die je ons verstrekt en is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

 

Identiteit van de ondernemer / contactinformatie

Vipmedia Publishing & Services

Takkebijsters 57a

4817 BL Breda

Postbus 7272

4800 GG Breda

+3176 – 530 17 17 (maandag – donderdag tussen 08:30 – 17:30 en vrijdag van 8:30 – 13:00)

info@vipmedia.nl

KvK Breda: 20039731

BTW NL 0036.22.423.B01

 

Waar slaan we jouw gegevens op?

De gegevens die wij op Mijntijdschrift.net van je verzamelen worden opgeslagen in de Europese Economische Ruimte en de VS. En worden gebruikt om uitvoering te geven aan de het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.

Doorgifte naar landen buiten de EU

Voor het aanbieden diensten die hieronder specifiek worden vermeld worden je gegevens doorgegeven naar landen buiten de EU. Dit betreft momenteel alleen de VS. We hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming binnen de VS te waarborgen. Met onze VS verwerkers hebben we afgesproken dat zij zich aan de modelcontractbepalingen houden die door de EU worden beheerd.

 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Je gegevens worden verwerkt om je een optimale gebruikservaring aan te bieden die ten grondslag ligt aan je abonnement. Naast medewerkers van Vipmedia gebruiken wij derde partijen die specifieke diensten aanbieden. Deze diensten kun je terugvinden onder elk specifiek proces hieronder.

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van je verzamelen, krijg je van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als je ervoor kiest dit niet te doen.

 

Wat zijn je rechten?

Recht op toegang:

Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over je bewaren. Je kunt contact opnemen met Vipmedia Publishing & Services die je deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

 

Recht op portabiliteit:

Wanneer Vipmedia Publishing & Services je persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van je toestemming of op basis van een overeenkomst, heb je het recht om een kopie te krijgen van je gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan jou of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt.

 

Recht op correctie:

Je hebt het recht om te verzoeken om correctie van je persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

 

Recht op verwijdering:

Je hebt het recht om op elk moment de door Vipmedia Publishing & Services verwerkte persoonsgegevens te verwijderen.

 

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Vipmedia Publishing & Services. Vipmedia Publishing & Services zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan jouw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

 

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

 

Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kun je:

* de instructies voor “Uitschrijven” volgen in elke marketingmail

* Bij onze Klantenservice aangeven dat je niet langer per mail, telefonisch of schriftelijk aanbiedingen van ons wenst te ontvangen.

 

Recht op restrictie:

Je hebt in de volgende omstandigheid het recht om Vipmedia Publishing & Services te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken:

* indien je een claim hebt ingediend dat je persoonsgegevens incorrect zijn, moet Vipmedia Publishing & Services elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.

 

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die je vragen met betrekking tot je bovengenoemde rechten behandelt. Je kunt onze medewerkers altijd bereiken via info@vipmedia.nl. Voordat wij je verzoek in behandeling kunnen nemen zullen we je verzoeken jezelf te identificeren middels een kopie van je identificatiebewijs.

 

Functionaris voor gegevensbescherming:

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming benoemd, om ervoor te zorgen dat we jouw persoonsgegevens continu op een open, accurate en legale manier verwerken. Je kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@vipmedia.nl met privacy als onderwerp.

 

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Indien je van mening bent dat Vipmedia Publishing & Services je persoonsgegevens niet correct verwerkt, kun je contact met ons opnemen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

Meer informatie over de autoriteit persoonsgegevens vindt u op de website. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Updates van onze privacyverklaring:

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van je persoonsgegevens, de identiteit van de Controller (beheerder) of je rechten.

 

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die gebruikt worden om een internetgebruiker te herkennen. Om gebruik te kunnen maken van Mijntijdschrift.net vragen wij u in ieder geval akkoord te gaan met Functionele cookies, deze zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en geven ons inzicht in het gebruik van de site met als doel deze beter te laten functioneren. Overige cookies kunt u afwijzen. 

Hoe gebruiken we cookies?

Wij gebruiken zowel directe als indirecte cookies om statistische en gebruikersgegevens te verzamelen in geaggregeerde en individuele vorm in analysetools om onze site te optimaliseren en om u te voorzien van relevant marketingmateriaal.

Sommige cookies van derde partijen zijn ingesteld door services welke op onze pagina’s verschijnen en waar we geen controle over hebben. Ze worden ingesteld door aanbieders van social media zoals Twitter, Facebook, Instagram en Pinterest en hebben betrekking op het vermogen van gebruikers om content op deze site te delen, zoals aangegeven door hun respectievelijke symbool.

We gebruiken ook cookies van derden die cross-site tracking uitvoeren, zodat wij u marketingmateriaal in andere sites/kanalen kunnen geven.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Vipmedia Publishing & Services bewaart niet jouw cookies. Je kunt cookies eenvoudig via je browser van jouw computer of mobiele toestel verwijderen. Voor instructies over het hanteren en verwijderen van cookies, kijk onder “Help” in jouw browser. Je kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen of om een bericht te ontvangen als er een nieuwe cookie naar je computer of mobiele telefoon wordt verzonden. Als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kun je geen toegang meer tot bepaalde inhoud op de site krijgen.

Performance based advertising

Vipmedia maakt gebruik van de diensten van Daisycon om aan performance based advertising te doen. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat de adverteerder alleen voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat vergoedt. Om voor dit meetbare resultaat te kunnen vergoeden dient er een match gemaakt te worden tussen de publisher die de bezoeker heeft doorgestuurd en de transactie die is gegenereerd. Hiervoor slaat onze partner Daisycon enkele anonieme gegevens op, en worden zogeheten affiliate cookies gebruikt. Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme gegevens vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Zie het privacystatement van Daisycon hierover.

Om dit proces te ondersteunen kan het zijn dat we anonieme data over transacties op onze website aan het systeem van Daisycon doorgeven. Deze transactiedata blijft in ons bezit en zal niet door derden gebruikt worden. Voor de opslag en het bewerken van deze transactiedata is een bewerkersovereenkomst met Daisycon gesloten.

E-mail en Nieuwsbrief

Waarom gebruiken we je persoonsgegevens?

Voor het versturen van een bevestiging van je abonnement en mails die je wijzen op de voordelen van je abonnement sturen we je e-mails. Tevens kun je als abonnee op Mijntijdschrift.net en op de website wibnet.nl aangeven toestemming te geven tot het sturen van een nieuwsbrief of commerciële mail. Door middel van de nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van het laatste nieuws van de betreffende titel en mogen we aanbiedingen van onze eigen producten en diensten versturen. Voor aanbiedingen van derden (commerciële mail) vragen we een aparte toestemming.

 Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

* contactgegevens, zoals e-mailadres, naw en telefoonnummer

* geslacht (als je ervoor kiest om dit met ons te delen)

* interesses (als je ervoor kiest om dit met ons te delen)

 

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Je gegevens en toestemmingen worden bewaard in ons Marketing Automation systeem. Voor het uitvoeren van de nieuwsbrief worden je gegevens vanuit dit systeem gedeeld met Bonnier Publishing International AS. Bonnier Publishing International AS is gevestigd in de EU en voldoet daarmee aan de in de Europese geldende privacy wetgeving. Daarnaast hebben we een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Bonnier Publishing International AS waarin is vastgelegd dat je gegevens alleen worden gebruikt voor de uitvoer van het versturen van de nieuwsbrief.

 

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens?

De verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming wanneer je instemt met de ontvangst van nieuwsbrieven.

 

Het recht om je toestemming in te trekken:

Je hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van je persoonsgegeven. Dit kan door in de Nieuwsbrief op Uitschrijven te klikken.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens voor nieuwsbrieven totdat je jouw toestemming intrekt. Je wordt beschouwt als een inactieve klant als je het afgelopen 5 jaar geen e-mail hebt geopend.

Na deze tijdsperiode worden je persoonsgegevens verwijderd.

 

Toegang tot de website wibnet.nl

Waarom gebruiken we je persoonsgegevens?

Als abonnee op Wetenschap in Beeld heb je recht op toegang tot alle artikelen op de website wibnet.nl. We gebruiken je gegevens om je te kunnen herkennen en je toegang te geven voor de looptijd van je abonnement.

 Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

* contactgegevens, zoals e-mailadres en n.a.w.

 

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Je gegevens worden bewaard in ons Marketing Automation systeem. Voor het uitvoeren van toegang tot de website worden je gegevens vanuit dit systeem gedeeld met de organisatie die toegang verleend tot de website van Wetenschap in Beeld. Deze organisatie slaat haar data onder strikte overeenkomst van de privacy wetgeving op in de VS. Medewerkers van Bonnier Publishing International AS hebben via die organisatie toegang tot uw gegevens.,

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens?

De verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming wanneer je een abonnement neemt op het magazine Wetenschap in Beeld.

 Het recht om je toestemming in te trekken:

Je hebt het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van je persoonsgegeven. Stuur hiervoor een mail naar digitaal@vipmedia.nl

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens voor toegang tot de website gedurende de looptijd van het abonnement. Na beëindiging van je abonnement worden je persoonsgegevens verwijderd.

 

Abonnementen

Abonnementen zijn tot wederopzegging tenzij anders vermeld en worden na afloop automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd (opzeggen kan wanneer u dat wilt). Kwartaalabonnementen zijn ook tot wederopzegging tenzij anders vermeld en worden telkens net een kwartaal verlengd (opzegging is per kwartaal). Opzegtermijn is in alle gevallen 1 maand.

Opzeggen abonnement: schriftelijk, telefonisch of via e-mail bij de klantenservice, minimaal 3 weken van tevoren.

 

Waarom gebruiken we je persoonsgegevens?

Indien je geabonneerd bent op het magazine gebruiken we je persoonsgegevens om aan de leveringsverplichting te voldoen die we bij het afsluiten van het abonnement zijn aangegaan.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

* contactgegevens, zoals e-mailadres, naw en telefoonnummer

* geslacht (voor de juiste adressering)

* leeftijd (als je ervoor kiest dit met ons te delen

 

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

We maken gebruik van een eigen database om je persoonsgegevens in op te slaan en volgens de leveringsverplichting te verwerken. Voor marketingdoeleinden maken we gebruik we je persoonsgegevens om:

  • · geanonimiseerde rapportages die we ook derden met uitgevers waar we services voor verlenen. Meer informatie hierover vind je op www.vipmedia.nl.
  • · welkomst-, loyalty- en retentiecampagnes te sturen (digitaal).
  • · e-mailings met acties en aanbiedingen van het magazine te sturen (digitaal).

We zullen je gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Vipmedia Publishing & Services voor marketingdoeleinden.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Vipmedia Publishing & Services bewaart je persoonsgegevens, zolang dit noodzakelijk is om de service te leveren, waarom je hebt gevraagd, zolang dit noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd doel, of zolang als dit is vereist op grond van de wetgeving.

 


Copyright © Vipmedia 2024 - Privacy statement